ARL 3460 OES  SPEKTROMETRELERİ
 


 
Malzemelerin optik emisyon spektrometre cihazı ile kimyasal içeriklerinin belirlenmesi için bu test uygulanır. Bilinen tüm elementler elektrik akımına maruz bırakıldığında farklı özelliklerde ışımalar yapar. Bu ışımalar ise spektrometre cihazı ile analiz edilerek incelendiğinde her elementin kendine özgü spektrum çizgisinin olduğu görülür. Belirtilen bu özelliklere göre metalik malzemelerin içerisindeki elementler ve miktarlar belirlenir. Laboratuvarımızda, bahsedilen test ARL 3460 OES Spektrometre cihazı ile gerçekleştirilmektedir.

 
 

 

© 2020 - Çelmer Çelik End. A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.