ÇEKME TESTİ
 


WOLPERT Testa U 60 Tensile Testing Machine
 
Bir numunenin kopana dek tek eksende çekme kuvvetlerine maruz bırakıldığı temel bir malzeme bilimi testidir.

Testten elde edilen sonuçlar herhangi bir uygulama için malzeme seçimi, kalite kontrol ve malzemenin diğer kuvvetler altında nasıl davranacağını tahmin etmek için kullanılır.
Bu test yoluyla direkt elde edilen bilgiler; 

 Maksimum çekme gerilmesi, 
 Maksimum uzama, 
 Alandaki azalmalar. 
Bu verilerden de malzemenin Young katsayısı, Poisson oranı, akma mukavemeti ve pekleşme gibi karakteristikleri elde edilebilir.
 

 

© 2020 - Çelmer Çelik End. A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.