XRF EL SPEKTROMETRESİ
 

X-ışınları Floresans (XRF) spektroskopisi elementel kompozisyonu belirlemede kullanılan önemli yöntemlerden biridir.
 
X-Işınları Floresans Spektrometresi ile;
 
 Al, Ti, Mn, Mg … gibi ana element oksitleri yüzde (%) ağırlık cinsinden (MnO, MgO …)
 Rb, Ba, Sr … gibi eser elementleri,
 Cr, Ni, Co, Cu ve Zn gibi geçiş elementlerini,
 La, Ce, Pr, Nd … gibi nadir toprak elementlerinin ppm düzeyinde analiz edilir.
 Atom numarası 9 ile 92 arasında olan elementlerin kantitatif analizini yapar.
 
 


ELVATECH XRF EL SPEKTROMETRESİ

 

© 2020 - Çelmer Çelik End. A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.